Vårt miljöengagemang

För oss är det viktigt att värna om miljön.

Därför ska Karlstad Plåt & Lack och Arvika Plåt & Lack minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom kontinuerligt miljöengagemang inom våra fyra områden; transport, lager, verkstad och administration.

Detta uppnår vi genom att:

  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Karlstad Plåt & Lack samt Arvika Plåt och Lack skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang samt delges sådana rön så att de i sitt dagliga arbete på bästa sätt ska kunna verka för ett resurssnålt och uthålligt samhälle.
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
Miljöengagemang