Vårt miljöengagemang

För oss är det viktigt att värna om miljön.

Därför ska Karlstad Plåt minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom kontinuerligt miljöengagemang inom våra fyra områden; transport, lager, verkstad och administration.

Detta uppnår vi genom att:

  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Karlstad Plåt & Lack skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang samt delges sådana rön så att de i sitt dagliga arbete på bästa sätt ska kunna verka för ett resurssnålt och uthålligt samhälle.
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
Miljöengagemang