I första hand behöver du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Om bilen inte går att köra eller anses ”trafikfarlig” ska bilen bärgas till närmsta verkstad.

Försäkringsbolaget styr vart just din bil ska repareras och verkstaden informerar dig vad som ska åtgärdas och hur lång tid det förväntas att ta.