Det vanligaste är att man har en självrisk mellan 3000-13 000kr på en vagnskada eller vagnskadegaranti. Självrisken varierar beroende på vilken typ av försäkring och vilket försäkringsbolag du har. Läs igenom ditt försäkringsbrev eller fråga försäkringsbolaget om du är osäker på vad just du har för självrisk.