Ja, det kan du! Välj boka skadebesiktning, och efter att ha skrivit in bilens registeringsnummer och valt verkstad väljer du mellan skadebesiktning på plats eller digitalt.
En skadebesiktning på plats är att föredra för att förstå omfattningen av skadan men en digital besiktning kan vara till hjälp om du har svårt att ta dig till oss eller har långt att åka.