Det är svårt att svara på hur lång tid en skada tar att reparera men det vanligaste är att det tar mellan 3-5 arbetsdagar. Vid större skador något längre tid.